Przejdź do treści

LATO – Jan Brzechwa >> WAKACJE!

  " LATO" Autor: JAN BRZECHWA

  TEKST DO CZYTANIA, WIERSZ

  I cóż po­wie­cie na to,
  Że już się zbli­ża lato?

  Kret skrzy­wił się po­nu­ro:
  – Przy­je­dzie pew­nie furą.

  Jeż się na­je­żył sro­dze:
  – Ra­czej na hu­laj­no­dze.

  Wąż syk­nął: – Ja nie wie­rzę.
  Przy­je­dzie na ro­we­rze.

  Kos gwizd­nął: – Wiem coś o tym.
  Przy­le­ci sa­mo­lo­tem.

  – Skąd zno­wu – rze­kła sro­ka –
  Nie spusz­czam z nie­go oka

  I w ze­szłym roku, w maju,
  Wi­dzia­łam je w tram­wa­ju.

  – Nie­praw­da! Lato zwy­kle
  Przy­jeż­dża mo­to­cy­klem!

  – A ja wam to do­wio­dę,
  Że wła­śnie sa­mo­cho­dem.

  – Nie­praw­da, bo w ka­re­cie!
  – W ka­re­cie? Cóż pan ple­cie?

  – Oświad­czyć mogę krót­ko,
  Przy­pły­nie wła­sną łód­ką.

  A lato przy­szło pie­szo –
  Już łąki nim się cie­szą

  I sto­ją całe w kwia­tach
  Na po­wi­ta­nie lata.

  #wiosna #juliantuwim#czytajdzieciom #czytaj #bajkanadzis #bajkanadobranoc #znaneilubiane #coczytac #czytajwiersze #wiersz #dobreteksty #tuwim #poezja


  Morindia