Słuchaj: Samochwała – Jan Brzechwa

Słuchaj wiersza napisanego przez Jana Brzechwę pt. ” Samochwała”

Dodaj komentarz