Słuchaj: Kłamczucha – Jan Brzechwa

Słuchaj wiersza napisanego przez Jana Brzechwę pt. ” Kłamczucha”

Dodaj komentarz